Spell – regels

1. U verbindt zich aan The Coven vanaf het moment van inschrijven. Vanaf dat moment gaat u een betalingsverplichting aan.
2. Vanuit uiterste zorgvuldigheid worden de lessen voorbereid en gegeven. Onder geen beding kunt u ons verantwoordelijk stellen voor teleurstellende resultaten of een negatieve belevenis (gevoelens) mocht de opleiding u niet brengen wat u ervan  verwacht had. Er is geen restitutie van geld mogelijk.
3. De docent (en) heeft het recht bij ziekte de lessen te verschuiven dan wel in te halen of over te dragen aan een collega. Dit alleen in geval van overmacht.
4. The Coven behoud zich het voorrecht om van les locatie of lesruimte te veranderen gedurende een workshop of opleiding.
5. Indien u een les niet kunt bijwonen dan vragen wij u ons te informeren per sms bericht, zodat wij tijdig en indien nodig de lesinhoud kunnen aanpassen. U kunt ons bereiken via telefoonnummers: 06-40737094 Wij doen onze uiterste best om u de gelegenheid te bieden om gemiste les op een ander tijdstip te laten inhalen. Mocht dat niet lukken dan is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk.
6. Mocht u door ziekte of door andere onverhoopte omstandigheden niet in staat zijn om lessen te volgen dan kunt u maximaal 4 lesdagen per jaar in het opvolgend semester/jaar inhalen, mits de desbetreffende opleiding dat semester gegeven wordt. U dient zelf bij te houden welk les nummer u gemist heeft.
7. Restitutie van gelden is alleen mogelijk indien u aantoonbaar langdurig ziek. De automatische incasso wordt dan met ingang van de eerstvolgende termijn betaling gestaakt.
8. Tijdens de duur van de opleiding kunt u altijd bij ons terecht om over uw vorderingen te praten. Voor privé consulten en privé vragen kunt u een afspraak maken, dit doen wij niet tijdens lestijd en ook niet tussendoor in de pauze.
9. Indien u voortijdig stopt met een opleiding dan bent u verplicht de totale opleidingsgelden te voldoen.
10. Wij behoudens ons het recht om studenten die zich misdragen de lessen te ontzeggen. Dit neemt niet weg dat de betalingsverplichting ingaat op het moment van ontvangst van het inschrijfformulier, mondelinge overeenstemming, of door het digitaal verzenden van het inschrijfformulier.
11. The Coven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of diefstal van spullen.
12. The Coven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of emotionele schade.

 

Betalingsvoorwaarden:

De betalingscondities vindt u omschreven op onze website onder de subkop inschrijven / tarieven. Het is bij ons mogelijk om in termijnen te betalen. Als je daar gebruik van wil maken, mail ons dan even. Wij zenden je dan het formulier “betaling keuze” toe. Mochten er problemen zijn waardoor u niet aan de betalingsverplichting kunt voldoen dan vragen wij u om contact op te nemen.