Opleiding medium 

Het mediumschap is veel meer dan een aangeboren talent, gave of aanleg. Als medium leren we communiceren met de overledenen. Het doel van het mediumschap is het weer samenbrengen van geliefden, vrienden en familie, de grens tussen leven en dood overschrijdend. Maar niet zonder bewijs en concrete informatie over de overleden persoon (de identificatie). We mogen de overledenen in contact brengen met de mensen hier en de emotionele band tussen mensen weer laten herleven. En dat brengt healing aan beide zijden.

Door met elkaar te oefenen, leer je steeds concreter en zorgvuldiger werken waardoor je echt ten diensten kunt zijn. Een goede verbinding met de spirit maakt dat echte informatie op een correcte wijze wordt overgedragen aan de levenden. Je bent de stem voor hen die geen stem meer bezitten, de ambassadeur tussen twee werelden, de healer voor de zielen, zowel in het lichaam als zonder lichaam.

Het geven van demonstraties, van huiskamer demonstraties tot grotere zalen, doen wij om zoveel mogelijk overledenen een mogelijkheid te bieden om in contact te zijn met hun dierbare. Een feestje voor de twee werelden. Spreken vanuit inspiratie is onderdeel van het geven van demonstraties en doceren.

Persoonlijke ontwikkeling is de basis van het mediumschap, Het is een weg naar het zelf bewust leven (spiritualiteit). Filosofie en psychologie lopen als een rode draad door het lesprogramma. Vele mediums kampen met onzekerheid. We leren je hiermee omgaan.. Integriteit, stem- en taalgebruik, woordkeuze, zelf-verantwoordelijkheid, het is de bodem van het mediumschap.  Des te groter onze kennis, des te meer we voor de ander kunnen betekenen.

Onze beroepsopleiding (Opleiding Leer der Mystieken)

Ons doel is het brengen van healing in de breedste zin van het woord.

  • Het mediumschap (contact met overledenen) is onlosmakelijk verbonden aan andere paranormale disciplines. De opleiding Mediumschap is daarom ondergebracht in de opleiding Leer der Mystieken. 
  • Als psychic leren we de ander en de omgeving te lezen. We werken aan onze bewijzen als psychic en gaan aan de slag met de opbouw van het geven van consulten. Vooral het werkelijke contact met de ontvanger van het consult (ziel), zodat je de mens en zijn of haar leven echt leert zien en begrijpen staat centraal. We geven inzicht, vertrouwen en ondersteuning voor hun persoonlijk leven.
  • Als paragnost (traveler, ziener, waarzegger) reizen we door de tijden. Als we het verleden healen, healen we de toekomst. We geven mensen vertrouwen , inzicht en houvast voor de toekomst.
  • Als healer (zowel psychic, als healingmedium in privé consulten alsmede in demonstratie vorm) healen we het lichaam van opgeslagen emoties en programmering. Om daarin te ondersteunen is het mediumschap nodig. Een goede communicatie met de gidsen, helpt ons de klacht te noemen en de oorzaak onder de klacht te traceren. Zodat er gewerkt kan worden aan de oorzaak. Het Mediumschap kan niet zonder Healingmediumschap en andersom. Ook als healers leren we concreet werken.
  • Als trance medium leren we controle los te laten. We geven ons over aan de zielenwereld, waardoor een overledene of gids ons lichaam gebruikt om te spreken en/of te schrijven. Als trance medium brengen we daardoor kennis en inspiratie.  Het trance healen brengt een intensievere vorm van healing. 

Al deze disciplines gezamenlijk maken dat je ten volle ten diensten kunt zijn voor mens, plant, dier en de overledenen.  

De opleiding is bestemd voor iedereen die graag de diepte in wil binnen het vak. Dit kan zowel professioneel, als vanuit passie of interesse: 

 Klik hier voor de beroepsopleiding (Leer der mystieken)

Inschrijven