Opleiding medium 1e jaar

Het mediumschap is veel meer dan een aangeboren talent, gave of aanleg. Door met elkaar te trainen, leer je de basistechnieken zodat je altijd bij informatie kunt.  Je leert o.a. je chakra’s besturen en de energie op de juiste manier te gebruiken, zodat je sneller en zorgvuldiger kunt werken. Een goede verbinding met de spirit maakt dat echte informatie op een correcte wijze wordt overgedragen aan de levenden. U bent de stem voor hen die geen stem meer bezitten, u bent de ambassadeur tussen twee werelden, de healers voor de zielen, zowel in het lichaam als zonder lichaam.

Als psychic leren we de ziel van de ander lezen. We werken aan onze bewijzen als psychic en gaan aan de slag met de opbouw van het geven van consulten. Vooral het werkelijke contact met de ontvanger van het consult (ziel), zodat je de mens van binnen echt leert zien en begrijpen, staat centraal. Met als doel dat deze krachtiger en met meer vertrouwen naar huis gaat dan dat deze persoon gekomen is.

Ons doel is het leveren van bewijs, concrete feiten van de overleden persoon. We maken een kleine start met het demonstreren van het mediumvak.  Persoonlijke ontwikkeling is de basis van het mediumschap, het is de weg van het zelf bewust leren leven (spiritualiteit). Filosofie en psychologie lopen als een rode draad door het lesprogramma. Des te groter onze kennis, des te meer we voor de ander kunnen betekenen

Deze opleiding is bestemd voor iedereen die graag de diepte in wil binnen het vak. Dit kan zowel professioneel, als vanuit passie of interesse.

Differentiatie: Het is ons doel om iedere student  echt te zien, te begrijpen en te ondersteunen, onafhankelijk van niveau of achtergrond. Daarom passen we binnen de lessen differentiatie toe. Dat betekent dat we de oefeningen soms individueel aanpassen naar ieders niveau.

De opleiding Mediumschap 1e jaar is ondergebracht in de opleiding Leer der Mystieken. Mocht u graag alleen  de lessen Mediumschap en Healing mediumschap willen volgen dan kunt u dat bij inschrijving aangeven. Klik hier voor de opleiding Leer der mystieken.

 

Opleiding Medium 2e jaar

Deze opleiding brengt leuke en zinvolle oefeningen, verschillende methoden om als medium vakkundig te kunnen werken. We gaan dieper in op de stof van het mediumschap (communicatie met overledenen). Waar we in het 1e jaar ons vooral hebben gericht op de structuur van een consult en de identificatie van de overledenen als bewijs voor de ontvanger, richten we ons nu op de persoonlijke aspecten en behoeften van de overledenen. We mogen de overledenen in contact brengen met de mensen hier en de emotionele band tussen mensen weer even laten herleven. En dat brengt healing aan beide zijden. We werken aan het geven van demonstraties, van huiskamer consulten tot zalen.

Het medium zijn is geen ambacht, niet iets dat je kunt voorbereiden. Dit maakt het vak vaak onzeker en veel mediums kampen dan ook met hun zelfvertrouwen. We leren hiermee omgaan en een verandering bij onszelf teweegbrengen. Nadat we in het eerste jaar gewerkt hebben aan het psychic healen (strijken, magnetiseren) en een start hebben gemaakt met het Spirtit healen, gaan we met name verder met de ontwikkeling op het gebied van spirit healing en het samenwerken met je gidsen. 

Kennisoverdracht en filosofie maken onderdeel uit van het lesprogramma. Ook maken wij een start met het geïnspireerd spreken (mediumcontact met de gidsen) want één van onze taken als medium is vanuit inspiratie de mensen verder op weg helpen en kennis delen.

Theorie en filosofie over verschillende spirituele achtergronden worden verdiept en overgedragen. De leer der mysteriën, de oude magie gaat een steeds belangrijkere rol spelen binnen de lessen. We besteden steeds meer aandacht aan het geven van demonstraties mediumschap en healing Mediumschap.

De opleiding Mediumschap 2e jaar is ondergebracht in de opleiding Leer der Mystieken. Mocht u graag alleen de lessen Mediumschap en Healing mediumschap willen volgen dan kunt u dat bij inschrijving aangeven. Klik hier voor de opleiding Leer der mystieken.

Opleiding Medium 3e jaar

We leren steeds specifieker informatie overdragen, zowel psychic als in het contact met overledenen.  Concrete informatie zoals o.a. plaatsnamen en namen, dit ter ondersteuning van de inhoudelijke overdracht. We werken aan houding, taalgebruik, stemgebruik. De oefeningen geven uitdaging om onszelf net iets verder te stretchen. Naast aandacht voor het geven van Privé consulten, werken we verder aan het geven van demonstraties Mediumschap en Healingmediumschap.

Na de trance mediumschap lessen stappen we over op een andere manier van werken, namelijk de paragnost. De reiziger door de tijd en sluiers. De leer der Magie wordt nu als hoofdvak gedoceerd. Gedurende de laatste 5 lessen van de opleiding wordt intensief gewerkt aan het doceren en kennis overdragen van het paranormale vakgebied.

De opleiding Mediumschap 3e jaar is onder gebracht in de opleiding Leer der Mystieken. Mocht u graag alleen de lessen Mediumschap en Healing mediumschap willen volgen dan kunt u dat bij inschrijving aangeven. Klik hier voor de opleiding Leer der mystieken.

Inschrijven