Leer der mystieken

MEDIUM, HEALINGMEDIUM, TAROT, ASTROLOGIE, PARAGNOST, OUDE MAGIE, DIERENHEALING

Het paranormale vakgebied werd in het verleden onderwezen in de zo geheten mysterie scholen of individueel overgedragen binnen de bloedlijn. Bijna iedere cultuur had zijn eigen mysterie scholen. Om het gehele vakgebied te begrijpen en toe te kunnen passen is er de 3 jarige opleiding waarbinnen verschillende disciplines uitgebreid belicht worden. Het paranormale is meer dan een aangeboren talent, gave of aanleg. Wij kunnen niemand talent geven, maar wel helpen ontwikkelen om deze op een goede en fijne manier te gebruiken. Het healen van mens, plant en dier, het mogen brengen van inspiratie en soms oplossingen. We leren ons ten dienste te stellen van de zielen, zowel in het lichaam als zonder lichaam om zo door te groeien tot de ambassadeur tussen de werelden. De sleutel tussen het zichtbare en onzichtbare.

3 jarige opleiding

1e jaar, semester 1 en 2: In het eerste jaar behandelen we de basis van het Mediumschap en het healingmediumschap, De 6 module lessen van het orakel Tarot worden in het 1e jaar aangeboden. Het leren lezen en begrijpen van de Tarot, verrijkt je eigen leven, vergroot je kennis en kan een hulpbron zijn voor het geven van consulten.  Iedere lesdag wordt er naast meditatie en of power opbouw,  een diversiteit aan oefeningen,  theorie en of filosofie gegeven. De onderwerpen die uitgediept worden zijn o.a.; energieleer, chacra-leer,  zelfbewustzijn, zelfontwikkeling, de basis van de geometrie, de basis van oude magie, ethiek en integriteit, kleurenleer, spiritisme, sjamanisme en de Keltische leer, We leren psychic en mediumschap onderscheiden zodat we concreet leren werken, altijd bij onze informatie kunnen en ook weten waar de informatie vandaan komt.  We leren werken met kristallen en leren elementair programmeren en deprogrammeren als psychic healers, het werken met je eigen kracht.   

2e jaar, semester 3 en 4: De stem mogen zijn voor de zielenwereld is prachtig. Met behulp van een diversiteit aan oefeningen, leer je als Mediumschap en healingmediumschap, duidelijker en concreter communiceren. We leren nu ook als Healing medium met de zielenwereld werken, gidsenteams en/of voorouders. In het 2e jaar zijn er 6 module astrologie ondergebracht. Astrologie een prachtig instrument voor het zelfbewustzijn en een noodzakelijk instrument voor de Oude Magie. Naast de voortgang in de theorie en filosofie, gaan we aan de slag met het herkennen van geestenziekten, numerologie, consultopbouw en het geven van consulten. Binnen de lessen start je met het geven van psychic, medium- en healingmedium demonstraties voor publiek en huiskamersessies. Een aantal lesdagen zijn gericht op het trans -mediumschap, met haar vele stadia van overgave. We maken een start met het werken als paragnost, ook wel traveler genoemd. De paragnost reist door de tijd(en) en als je een deel(tje) verleden kunt healen, heal je de toekomst. We maken een start in de oude leer van de magie.

3e jaar, semester 5 en 6: Het werken als paragnost en de oude magie staan centraal in de 1e helft van het 3e jaar. Het mediumschap, het healingmediumschap, worden nog verder verdiept. Het geven van volledige consulten, demonstraties en healingen vinden plaats op hoog niveau. Aan bod komen ook: divanie, het werken in vermissingzaken, de natuurkrachten, oude natuurreligies, rite en rituelen en zijn er 4 modulen dagen trance mediumschap, waaronder het trance healen. Voor diegene die zich willen specialiseren in dierenhealing zijn er 6 modulen dagen die los van de opleiding gevolgd kunnen worden. Het laatste semester is gericht op het docentschap. Het doceren, lesopbouw, lesinhoud, methodiek, didactiek en organiseren, om het stokje te kunnen overdragen en les te geven binnen de paranormale branche.  Als een student de volledige opleiding van 3 jaar volgt dan ontvangt de student desgewenst het Enigma Keurmerk. (www.enigma – certificering.nl)

Voor wie bestemd & vakkenpakket

Deze opleiding is bestemd voor iedereen die graag professioneel wil gaan werken binnen het paranormale vakgebied. Maar ook voor mensen die vanuit interesse en passie de studie willen volgen. Naast de lesdag die plaats vindt om de 14 dagen is de studiebelasting circa 3-4 uur per week. Na ontvangst van de aanmelding vindt er een intake gesprek plaats.

U kunt zelf, per semester uw vakkenpakket samenstellen. De lesdagen met de hoofdthema’s;  Psychic, Medium, Healingmedium, trance medium, paragnost en oude magie, zijn verplichte vakken. De Module dagen; astrologie, Tarot, Dierenhealing en docent, zijn optioneel. Ons advies is, om ook de module dagen te volgen, om zo kennis te vergaren en te leren werken met alle disciplines binnen het paranormale. In het lesrooster vindt u per lesdag het hoofdthema. Als u zich inschrijft voor de lesdagen met de hoofdthema’s dan volgt u 9 lesdagen per semester. Dit kunt u aangeven bij inschrijving en uiteraard betaalt u dan de lessen waar u zich voor inschrijft. Per semester zijn er 3 aanvullende module dagen binnen de opleiding. Totaal zijn er 12 lesdagen per semester. Het is ook mogelijk om alleen de module te volgen.

Kostenoverzicht

De kosten voor deze beroepsopleiding worden per semester in rekening gebracht en inschrijving kan ieder semester worden verlengt. De kosten per semester voor 9 lesdagen bedragen 630,- Euro.De kosten voor de 3 module dagen bedragen 210,- Euro.  De bedragen zijn inclusief lesmateriaal, koffie en thee. De aanbetaling voorafgaand aan een semester bedraagt 225,- Euro. Het restant bedrag mag voor aanvang van de opleiding per bank worden overgemaakt of in termijnen voldaan worden.

 

 

 

 

Klas 1 – 3e jaar  – semester 6 – 2018

Lesdag: zaterdag  
Tijd: 10.00-16.00 uur

Afronden 5e semester 3e leerjaar voor Enigma certificaat:

Les 54     13 januari 2018                       Oude Magie                            Lesruimte                docent Marisa

Les 55     27 januari 2018                       Oude Magie                            Lesruimte                docent Marisa

Les 56     10 februari 2018                     Oude Magie                             Lesruimte                docent Marisa

Les 57     24 februari 2018                     Alle disciplines                         Lesruimte                docent Marisa

Lesdag: donderdag  
Tijd: 10.00-16.00 uur

Doorstromen naar het docentschap;

Les 58   1 maart 2018                              Docent 1                             Lesruimte           docent Marisa

Les 59   29 maart 2018                            Docent 2                             Lesruimte           docent Marisa

Les 60   12 april 2018                               Docent 3                             Lesruimte           docent Marisa

Les 61   26 april 2018                               Docent 4                             Lesruimte           docent Marisa

Les 62   10 mei 2018                                Docent 5                             Lesruimte           docent Marisa

Les 63   24 mei  2018                               Docent 6                             Lesruimte           docent Marisa

Lesdag Woensdag
Tijd: 10.00-16.00 uur

Docent Marisa – najaar 2018 – data worden medio mei 2018 ingeroosterd

Les 64                               

Les 65   

Les 66   

Les 67   

Les 68   

Les 69   

Klas 2 – 3e jaar – semester 5/6 – 2018

Lesdag: vrijdag  
Tijd: 10.00-16.00 uur

Afronding semester 5

Les 50   9 februari 2018            Paragnost 4                       Lesruimte           docent Marisa

Les 51   23 februari 2018          Paragnost 5                       Lesruimte           docent Marisa

Les 52   23 maart 2018             Paragnost 6                       Lesruimte           docent Marisa

Les 53   6 april 2018                 Oude Magie 1                    Lesruimte           docent Marisa

Les 54   20 april 2018               Oude Magie 2                    Lesruimte           docent Marisa

Les 55   4 mei 2018                  Oude Magie 3                    Lesruimte           docent Marisa

Les 56   18 mei 2018                Oude Magie 4                    Lesruimte           docent Marisa

Les 57   1 juni 2018                  Alle disciplines                   Lesruimte           docent Marisa

Les 70 4 juli 2018 Examen Enigma Enigma toetsteam

Lesdag: donderdag
Tijd: 10.00-16.00 uur

Les 58   1 februari 2018          Docent 1                             Lesruimte           docent Marisa

Les 59   29 maart 2018           Docent 2                             Lesruimte           docent Marisa

Les 60   12 april 2018             Docent 3                             Lesruimte           docent Marisa

Les 61   26 april 2018             Docent 4                             Lesruimte           docent Marisa

Les 62   10 mei 2018              Docent 5                             Lesruimte           docent Marisa

Les 63   24 mei 2018              Docent 6                             Lesruimte           docent Marisa

14 stage lessen, data in overleg.

Lesdag: Woensdag
10.00-16.00 uur

Docent Marisa – start september 2018 – data worden medio mei 2018 ingeroosterd.

Les 64  12 juni 2018               

Les 65  19 juni 2018               

Les 66  26 juni 2018              

Les 67  3 juli 2018                         

Les 68  10 juli 2018                

Les 69  17 juli 2018               

 

 

Klas 3 – 3e jaar – semester 5 – 2018

Lesdag: zondag
Tijd: 10.00-16.00 uur

Afronding 4e semester

Les 40   18 februari 2018            Healing Mediumschap                  Lesruimte           docent Marisa

Les 42   4 maart 2018                Medium                                          Lesruimte           docent Marisa

Les 44   1 april 2018               Demo Mediumschap                         Lesruimte           docent Marisa

Les 46   15 april 2018               Trance  Mediumschap                     Lesruimte           docent Marisa

Les 47   29 april 208                Trance Mediumschap                       Lesruimte           docent Marisa

Start semester 5

Les 48   13 mei 2018               Trance Mediumschap       Lesruimte           docent Marisa

Les 49   27 mei 2018               Trance Mediumschap       Lesruimte           docent Marisa

Les 50   10 juni 2018               Paragnost 4                       Lesruimte           docent Marisa

Les 51   24 juni 2018               Paragnost 5                       Lesruimte           docent Marisa

Les 52   1 juli 2018                  Paragnost 6                       Lesruimte           docent Afelien

 

 

Nieuwe KLAS – Opleiding Leer der Mystieken klas 4  – 1e jaar – semester 1

Lesdag: Dinsdag en Modulen Tarot op zondag
Tijd: 10.00-16.00 uur

Les 1     6 februari 2018          psychic – Medium          Lesruimte           docent Alana 

Les 2     13 februari 2018        psychic – Medium          Lesruimte           docent Alana 

Les 3     27 februari 2018        psychic – Medium          Lesruimte           docent Alana 

Les 4     13 maart 2018           psychic – Medium          Lesruimte           docent Alana

Les 5     15 april 2018            Tarot – Module 1             Kelder                 docent Alana

Les 6     3 juni 2018               Tarot – Module 2             Kelder                 docent Alana

Les 7     27 maart 2018           Psychic Healing              Lesruimte           docent Alana 

Les 8     10 juni 2018              Tarot – Module 3             Kelder                 docent Alana

Les 9     3 april 2018               Mediumschap                  Lesruimte           docent Alana

Les 10   24 april 2018             Mediumschap                  Lesruimte           docent Alana

Les 11   8 mei 2018                Healing Mediumschap     Lesruimte           docent Alana

Les 12   22 mei                       Healing Mediumschap     Lesruimte           docent Alana

Klas 5 – 2e jaar – semester 4

Lesdag: Vrijdag 
Tijd: 10.00-16.00 uur

Les 37   2 februari 2018          Paragnost 1                     Lesruimte           docent Marisa

Les 38   16 februari 2018        Paragnost 2                     Lesruimte           docent Marisa

Les 39   2 maart 2018             Paragnost 3 / OM            Lesruimte           docent Marisa

Les 40   30 maart 2018           Healing Medium              Lesruimte           docent Marisa

Les 41   16 maart 2018           Astrologie module 4        Lesruimte           docent Sandra

Les 42   13 april 2018             Mediumschap                  Lesruimte           docent Marisa

Les 43   6 april 2018               Astrologie module 5        Lesruimte          docent Sandra

Les 44   27 april 2018             Demo Medium                 Lesruimte           docent Marisa

Les 45   20 april 2018            Astrologie module 6          Lesruimte           docent Sandra

Les 46   11 mei 2018             Trance Mediumschap       Lesruimte           docent Marisa

Les 47   25 mei 2018             Trance  Mediumschap      Lesruimte           docent Marisa

Les 48   8 juni 2018               Trance Mediumschap       Lesruimte           docent Marisa

Klas 6 – 2e jaar – semester 3 – 2018

Lesdag: zondag.
Tijd: 10.00-16.00 uur 

Les 25   11 februari 2018        Mediumschap                  Lesruimte           docent Marisa

Les 26   25 februari 2018        Mediumschap                  Lesruimte           docent Marisa

Les 27   25 maart 2018           Mediumschap                  Lesruimte           docent Marisa

Les 28   8 april 2018               Mediumschap                  Lesruimte           docent Marisa

Les 29   22 april 2018             Astrologie module 1         Kelder                docent Sandra

Les 30   6 mei 2018                Healing Medium              Lesruimte           docent Marisa

Les 31   13 mei 2018              Astrologie module 2        Kelder                 docent Sandra

Les 32   20 mei 2018              Healing Medium             Lesruimte           docent Marisa

Les 33   27 mei 2018             Astrologie module 3         Kelder                 docent Sandra

Les 34   3 juni 2018               Mediumschap                  Lesruimte           docent Afelien

Les 35   17 juni 2018             Mediumschap                  Lesruimte           docent Marisa

Les 36   1 juli 2018                Mediumschap                  Lesruimte           docent Marisa

Vakopleiding Astrologie:

  • Na het volgen van de 1e 3 modulen dagen astrologie volgens rooster, bieden wij de mogelijkheid om het 1e semester van de Vakopleiding Astrologie af te ronden. 
  • Maandag 16 t/m vrijdag 20 juli – Vakopleiding Astrologie – lesdagen 4, 5, 6, 7 en 8.
  • Vrijdag 24 augustus t/m zondag 26 augustus – Vakopleiding Astrologie – lesdagen 9, 10 en 11.

Klas 7 – 1e jaar – semester 2 – 2018

Lesdag: zaterdag, Modulen Tarot op zondag
Tijd: 10.00-16.00 uur

Les 13   3 maart 2018           Healing Mediumschap    Lesruimte           docent Marisa

Les 14   17 maart 2018         Mediumschap                 Lesruimte           docent Afelien

Les 15   31 maart 2018         Mediumschap                 Lesruimte           docent Afelien

Les 16   8   april 2018           Tarot – Module 4             Lesruimte           docent Alana

Les 17   28 april 2018           Mediumschap                 Lesruimte           docent Marisa

Les 18   6 mei 2018              Tarot – Module 5             Kelder                docent Alana

Les 19   12 mei 2018            Mediumschap                  Lesruimte           docent Afelien

Les 20   20 mei 2018           Tarot – Module 6              Kelder                docent Alana

Les 21   26 mei 201             Mediumschap                   Lesruimte          docent Marisa

Les 22   9 juni 2018             Demo psychic                  Lesruimte          docent Marisa

Les 23   23 juni 2018           Mediumschap                  Lesruimte           docent Marisa

Les 24   7 juli 2018              Mediumschap                  Lesruimte           docent Marisa

Nieuwe KLAS Opleiding Leer der Mystieken – klas 8 – 1e jaar – semester 1

Lesdag: zondag soms zaterdag
Tijd: 10.00-16.00 uur 

Les 1      25 februari 2018            psychic – Medium            Lesruimte           docent Alana 

Les 2      11 maart 2018               psychic – Medium            Lesruimte           docent Alana 

Les 3      25 maart 2018                psychic – Medium          Lesruimte           docent Alana 

Les 4      8 april 2018                    psychic – Medium           Lesruimte           docent Wilma

Les 5      15 april 2018                  Tarot – Module 1             Kelder                docent Alana

Les 6     3 juni 2018                      Tarot – Module 2             Kelder                docent Alana

Les 7      29 april 2018                  Psychic Healing              Lesruimte           docent Wilma 

Les 8      10 juni 2018                   Tarot – Module 3             Kelder                 docent Alana

Les 9      19 mei 2018                   Mediumschap                 Lesruimte           docent Wilma

Les 10   16 juni 2018                    Mediumschap                 Lesruimte           docent Wilma

Les 11   1 juli 2018                       Healing Mediumschap    Lesruimte           docent Alana

Les 12   8 juli 2018                       Healing Mediumschap    Lesruimte           docent Marisa

Docententeam

Marisa Bottenheft:  Mediumschap, Healing Mediumschap, Paragnost  en Oude Magie.
Sandra Jansen van Galen: Astrologie en Numerologie
Alana Jekel: Tarot, Mediumschap, Healing Mediumschap en Dierenhealing
Wilma Koerse: Medium en Healing Medium

 

Docententeam België

Jasmien Gerits: Mediumschap, Healing Mediumschap, Paragnost en Oude Magie.
Sandra Jansen van Galen: Astrologie, Nummerologie.
Mark Didden: Le Normand en Oude Magie.