Biografie Marisa Bottenheft               

Passie, lust en leven……

Marisa         gf    loogo

Ik voel mij een bevoorrecht mens, mijn werk als medium, psychic, healingmedium, paragnost en docent zijn mijn lust en mijn leven.

Ik ben opgegroeid in een warm en sociaal gezin. Als kind had ik een hartsvriendin, we waren altijd samen. Mijn ouders noemden haar mijn fantasie vriendin, voor mij was ze werkelijk. Communicatie met de zielenwereld en beelden van plaatsen waar ik nog nooit geweest was,  maakten mij tot een ‘dromerig’ kind dat al snel de bijnaam “Doortje Dartel” kreeg. Ik zal ongeveer 8 jaar geweest zijn toen ik ontdekte dat mensen om mij heen niet hetzelfde zagen als ik, met als gevolg dat ik verlegen naar binnen keerde en niet meer sprak over hetgeen ik zag of voelde. Het is nu ongeveer 15 jaar geleden dat een ommekeer in mijn leven, me in aanraking bracht met de paranormale branche. Na het volgen van een opleiding tot healingmedium, heb ik mijzelf verdiept in verschillende religies en natuurreligies. Het was alsof oude kennis naar boven kwam.

Enigma;

In 2003 startte ik met het geven van consulten en zag de zinnigheid en de onzinnigheid binnen de paranormale branche. Het vele mooie werk maar ook kwakzalvers die dit beroep een mindere naam geven. Het mediumvak is veel meer dan alleen een talent of een gave. Vanuit deze ervaringen en het graag samen willen werken met andere Mediums en Paragnosten is Enigma (keurmerk) opgericht. (2004)

Na ruim 2 jaar onderzoek te hebben gedaan op paranormale beurzen, aangevuld met het mogen beluisteren van paranormale telefoonlijnen en deelname aan collegeweken aan het Arthur Findlay college (vanaf 2007) heeft Enigma een toetssysteem ontwikkeld, waarmee wij psychics, mediums, healers en paragnosten toetsen op hun professionaliteit, zodat de consument weet waar hij of zij veilig naar toe kan voor een consult. En met trots durf ik aan te geven dat het Enigma keurmerk groeit en laat zien hoeveel kwaliteit er binnen dit vak in Nederland is. Het Enigma keurmerk zal begin januari 2019 worden overgedragen aan een onafhankelijke partij om belangen verstrengeling met het MediumCollege en The Coven te voorkomen.

Uiteraard is juist dit vak gericht op het helpen en healen van mensen, zowel hier als aan gene zijde en dat doe ik vanuit hart en ziel. Maar praktisch ingesteld als ik ben, betekent dat voor mij, het zo secuur mogelijk, zo ethisch en integer mogelijk werken, dus geen consulten zonder bewijs. Het mediumvak is net als ieder ander vak, een beroep waar je voor moet blijven trainen en ontwikkelen.

Het MediumCollege – het stokje overdragen;

Vanaf 8 jarige leeftijd ben ik gestart als hulpjuf bij het turnen en heb na het volgen van een dansopleiding mezelf ontwikkeld tot docent dans en danseres. Dit heb ik vele jaren met veel plezier gedaan. Mijn kennis als docent gebruik ik nu binnen het paranormale vak.

Na het ontwikkelen van scholings – en toetsprocedures binnen de paranormale branche vervolgde ik mijn weg met het schrijven van opleidingen. En zo ontstond in 2009 het MediumCollege. Hierin ligt mijn hart en ziel….. het stokje mogen overdragen. Juist voor al die mensen die net als ik weten dat er veel meer is tussen hemel en aarde en die zich specifiek in dit prachtige vak verder willen ontwikkelen.

Boek; Ben ik echt een Medium;

Het in opdracht mogen schrijven van het boek; “Ben ik echt een medium”, (2012/Ank Hermes) heb ik altijd als een cadeau gezien, een manier om mensen met mediamieke aanleg te ondersteunen.