Studentenovereenkomst

Beste student, u bent van harte welkom!
Wij vragen u voor aanvang van de opleiding of workshop de onderstaande studentenovereenkomst in te vullen. Alvorens u aan te melden voor een opleiding verzoeken wij u vriendelijk de algemene voorwaarden te lezen. Het digitaal invullen en verzenden van de overeenkomst geldt als voor akkoord getekend. Kies in het eerste inschrijfveld de naam van de opleiding of workshop.

  Opleiding *
  Gewenste Datum *
  Aanhef * MeneerMevrouw
  Voornaam *
  Achternaam *
  Geboortedatum *

  Straat en huisnummer *
  Postcode *
  Woonplaats *
  Emailadres *
  (Mobiel) Telefoonnummer *
  Akkoord met betalingsvoorwaarden *

  * Verplicht
  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  Het Kernbeding van deze studieovereenkomst;
  Bovengenoemde / ondergetekende, gaat akkoord met de onderstaande voorwaarden

  1. Restitutie van gelden is alleen mogelijk indien u aantoonbaar langdurig ziek bent waardoor u niet in staat bent de lessen te volgen. De reeds gevolgde lessen worden in mindering gebracht van het te restitueren bedrag.
  2. Gemiste lesdagen of opleiding kunt u volgen in het lesseizoen daaropvolgend mits een opleiding van start gaat. Mocht inhalen niet lukken dan is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk.
  3. De docent (en) heeft het recht bij ziekte de lessen te verschuiven dan wel in te halen of over te dragen aan een collega. Dit alleen in geval van overmacht.
  4. Het MediumCollege behoud zich het voorrecht om van les locatie of lesruimte te veranderen gedurende een  workshop, of opleiding.
  5. Indien u verhinderd bent om een les bij te wonen vragen wij u ons te informeren per sms bericht zodat wij  tijdig en indien nodig de lesinhoud kunnen aanpassen. (06-40737094)
  6. Tijdens de duur van de opleiding kunt u altijd bij ons terecht met vragen over uw vorderingen. Wij vragen u voor privé vragen een aparte afspraak te maken.
  7. Indien u voortijdig stopt met een opleiding dan bent u wel verplicht de totale opleiding gelden te voldoen. U conformeert zich als student aan het MediumCollege voor de duur van de opleiding, tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

  Betalingsvoorwaarden:
  De betalingscondities vindt u omschreven bij iedere opleiding op onze website. Voor aanvang van een 1e les dient het lesgeld te zijn voldaan of u kunt ervoor kiezen om het formulier ‘betaling keuze’ in te vullen, waarmee u een automatische incasso afgeeft en daarmee uw plek gereserveerd heeft.
  Onze opleidingen kennen standaard tarieven.
  ~ 2 jarige Vakopleiding – 20 of 21 lesdagen per jaar                                             – 1331,- euro, inclusief 21 % btw- per jaar
  ~ 2 daagse workshop Mediumschap                                                                     –   150,- euro, inclusief 21 % btw-
  ~ 11 MediumCirkel avonden abonnement                                                              –   121,- euro, inclusief 21 % btw- per jaar
  ~ MediumCirkel avonden contant                                                                          –     15.- euro, inclusief 21 % btw- per keer
  ~ 3 Advanced. Medium training dagen- abonnement  houders                             –     99,- euro, inclusief 21 % btw-
  ~ Advanced .Medium training dagen zonder abonnement                                    –     75,- euro inclusief 21 % btw per dag

  Mochten er problemen zijn waardoor u de betalingsverplichting niet of niet tijdig kunt voldoen dan vragen wij u om contact  op te nemen. Wij behouden het recht om studenten die zonder overleg niet betalen de lessen te ontzeggen.  Dit neemt niet weg dat de betalingsverplichting ingaat op het moment van het ondertekenen van deze studentenovereenkomst  of door het digitaal verzenden van deze studentenovereenkomst aan het Mediumcollege.
  Aldus Overeengekomen: