Studentenovereenkomst

Beste student, u bent van harte welkom!
Wij vragen u voor aanvang van de opleiding of workshop de onderstaande studentenovereenkomst in te vullen. Alvorens u aan te melden voor een opleiding verzoeken wij u vriendelijk de algemene voorwaarden te lezen. Het digitaal invullen en verzenden van de overeenkomst geldt als voor akkoord getekend. Kies in het eerste inschrijfveld de naam van de opleiding of workshop.

Opleiding *
Gewenste Datum *
Aanhef * MeneerMevrouw
Voornaam *
Achternaam *
Geboortedatum *

Straat en huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Emailadres *
(Mobiel) Telefoonnummer *
Akkoord met betalingsvoorwaarden *

* Verplicht


Het Kernbeding van deze studieovereenkomst;
Bovengenoemde / ondergetekende, gaat akkoord met de onderstaande voorwaarden:

 1. Restitutie van gelden is alleen mogelijk indien u aantoonbaar langdurig ziek bent waardoor u niet in staat bent de lessen te volgen. De aanbetaling  en de reeds gevolgde lessen worden op het te restitueren bedrag in mindering gebracht.

2. U kunt maximaal 2 gemiste lesdagen inhalen in het daaropvolgend semester, mits een opleiding
van start gaat.  Mocht inhalen niet lukken dan is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk.

3. De docent (en) heeft het recht bij ziekte de lessen te verschuiven dan wel in te halen of over
te dragen aan een collega. Dit alleen in geval van overmacht.

4. Het MediumCollege behoudt zich het recht voor om van leslocatie of lesruimte te veranderen
gedurende een workshop, module of opleiding.

5. Indien u verhinderd bent om een les bij te wonen vragen wij u ons te informeren per sms bericht
zodat wij tijdig en indien nodig de lesinhoud kunnen aanpassen. (06-40737094)

6. Tijdens de duur van de opleiding kunt u altijd bij ons terecht met vragen over uw vorderingen
of les inhoudelijke vragen, niet voor consulten. Wij vragen u voor priv√© vragen, een aparte afspraak
te maken.

7. Indien u voortijdig stopt met een opleiding dan bent u wel verplicht de totale opleidingsgelden
te voldoen. U conformeert zich als student aan het MediumCollege voor de duur van de opleiding,
tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

Betalingsvoorwaarden:
De betalingscondities vindt u omschreven bij iedere opleiding. Voor de opleidingen vragen wij een aanbetaling van circa 33% (225,-) De betalingscondities bestaan uit een aanbetaling voor de opleidingen om uw plaats te garanderen bij inschrijving, voor workshop en modulen dient het lesgeld te zijn voldaan voor aanvang van de 1e lesdag. We bieden de ruimte om in gedeelte te betalen en indien u dat wenst, vragen wij u het formulier betalingskeuze in te vullen. Mocht het incasseren van een aan ons verstrekte automatische incasso (termijn betalingen opleidingsgelden) gestorneerd worden, dan zijn wij genoodzaakt 10,- euro aan administratiekosten in rekening te brengen.

Onze opleidingen kennen standaard tarieven. 

  • De kosten voor de opleidingen bedragen per semester met 12 lesdagen 840,- euro. Inclusief btw, koffie, thee en lesmateriaal. Volgt u de opleiding Leer der Mystieken, zonder de modulen dagen dan zijn de kosten voor 9 lesdagen 630,- euro.
  • De kosten voor een workshop bedragen 150,- euro, inclusief btw, koffie, thee en lesmateriaal.
  • De kosten voor 3 modulen dagen, bedragen per semester, 210,- euro, inclusief btw, koffie, thee en lesmateriaal
  • De kosten voor de opleiding 4 dagen Oude Magie bedragen 280,-. Als deze opleiding op locatie wordt gegeven, inclusief overnachtingen en maaltijden, dan wordt er apart een prijs benoemd bij de opleiding.

Mochten er problemen zijn waardoor u de betalingsverplichting niet of niet tijdig kunt voldoen dan vragen wij u om contact op te nemen. Wij bieden de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Wij behouden het recht om studenten die zonder overleg niet betalen de lessen te ontzeggen. Dit neemt niet weg dat de betalingsverplichting ingaat op het moment van het ondertekenen van deze studentenovereenkomst of door het digitaal verzenden van deze studentenovereenkomst aan het MediumCollege.