The Coven

The Coven is een spirituele, paganistische kerk.

Wij geloven in de voortdrijvende kracht, de levenskracht waardoor al wat er is wil groeien, bloeien en (over) leven. Het leven met de natuurkrachten en alles wat bezield is, zien wij als een levens wijze. Het is mogelijk voor studenten om je aan te sluiten bij The Coven.