Opleiding Docent

Het doceren, het overdragen van kennis….. het stokje overdragen….. Wat is kennis zonder overdracht, het zal verloren gaan.

De leer van oude mysteriën, van medium tot healer: Het is bijna onze plicht om mensen te inspireren en om kennis over te dragen aan de jongere generatie.

Als student tot docent wordt u intensief en persoonlijk begeleid. Meestal heeft u of alleen les of in heel klein groepsverband. Tijdens deze 7 lesdagen is het doel, om gepassioneerd, gedegen kennis over te leren dragen aan studenten. Thema’s als lesopbouw, leerdoelen, organisatie doelen, themalessen, het zelf schrijven van lesmateriaal en hoe je technieken ontwikkeld om deelstof over te brengen om les doelen te realiseren.
Bij het ontwikkelen en beschrijven van de les doelen en jaar doelen, houden we rekening met jouw doelgroep, de cyclus van een mensenleven en wat doceer je wanneer aan welk niveau. Methodiek en didactiek, veiligheid, spreek vaardigheid en presentatie technieken staan centraal gedurende deze opleiding. Tijdens de opleiding of daarna wordt in overleg een stageplanning gemaakt. Er zijn ten minsten 14 stage dagen, om zo de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Aan deze stage zijn  geen kosten verbonden. U kunt zich ook aanmelden voor de opleiding docent als u nog niet eerder bij het MediumCollege lessen heeft gevolgd. dan vragen wij om telefonisch contact op te nemen, zodat er een afspraak gemaakt kan worden om elkaar te leren kennen. (06-40737094) Het rooster wordt gezamenlijk opgesteld nadat er voldoende studenten zijn die zich hebben aangemeld en voldoende bekwaam zijn om de opleiding te gaan volgen.

De kosten voor 7 moduledagen bedragen 490,- Euro. Dit bedrag is inclusief 21 % BTW, lesmateriaal, koffie en thee.