Modulen Docent

Het doceren, het overdragen van kennis….. het stokje overdragen….. Wat is kennis zonder overdracht, het zal verloren gaan. De leer van oude mysteriën, van mediumschap tot healer: Het is bijna onze plicht om mensen te inspireren en om kennis over te dragen aan de jongere generatie.

Doceren is een vak apart. Tijdens deze modulen lesdagen leren wij onze passie overbrengen en kennis overdragen aan groepen. We leren hoe we een les opbouwen, hoe we werken met thema’s en we pluizen technieken uit, zodat we de lesstof in gedeeltes en chronologisch kunnen aanbieden, passend bij ieder niveau.
Methodiek en didactiek, lesdoelstellingen en algemene doelstellingen, waarbij wij rekening houden met  de cyclus van een mensenleven en wat doceer je wanneer en welk niveau.
Tijdens de opleiding of daarna wordt in overleg een stageplanning gemaakt. Er zijn ten minsten 14 stage dagen, om zo de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Aan deze stage zijn  geen kosten verbonden.
De opleiding docent is opgenomen in de 3 jarige opleiding Leer der Mystieken. U kunt zich ook aanmelden voor de modulen docentschap, zonder dat u de opleiding Leer der Mystieken volgt. Mocht u deze modulen dagen willen volgen zonder het volgen van de opleiding Leer der Mystieken dan vragen wij om telefonisch contact op te nemen, voor een uitgebreid intake gesprek. (06-40737094)

De kosten voor 7 modulen dagen bedragen 490,- Euro. Dit bedrag is inclusief BTW, lesmateriaal, koffie en thee. De aanbetaling groot 180,- Euro graag voldoen bij inschrijving.

Docentenklas 2020/2021 –  Lestijd: 10.00-16.00 uur – De 7 lesdagen en 14 stage dagen worden in overleg met u ingeroosterd  Docent Marisa