Algemene voorwaarden beroepsopleidingen, workshops, trainingen en lessen

1. U verbind zich aan het MediumCollege vanaf het moment van inschrijven. Vanaf dat moment gaat u een betalingverplichting aan.
2. Vanuit uiterste zorgvuldigheid worden de lessen voorbereid en gegeven. Onder geen beding kunt u ons verantwoordelijk stellen voor teleurstellende resultaten of een negatieve belevenis (gevoelens) mocht de opleiding u niet brengen wat u ervan verwacht had. Er is geen restitutie van geld mogelijk.
3. De docent (en) heeft het recht bij ziekte de lessen te verschuiven dan wel in te halen of over te dragen aan een collega. Dit alleen in geval van overmacht.
4. Het MediumCollege behoud zich het voorrecht om van leslocatie of lesruimte te veranderen gedurende een workshop of opleiding.
5. Indien u een les niet kunt bijwonen dan vragen wij u ons te informeren per sms bericht, zodat wij tijdig en indien nodig de lesinhoud kunnen aanpassen. U kunt ons bereiken via telefoonnummers: 06-40737094 Wij doen onze uiterste best om u de gemiste les op een ander tijdstip te laten inhalen. Mocht dat niet lukken dan is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk.
6. Mocht u door ziekte of door andere onverhoopte omstandigheden niet in staat zijn om lessen te volgen dan kunt u maximaal 4 lesdagen per jaar in het volgend semester inhalen, mits de desbetreffende opleiding dat semester gegeven wordt. U dient zelf bij te houden welk lesnummer u gemist heeft.
7. Restitutie van gelden is alleen mogelijk indien u aantoonbaar langdurig ziek. De automatische incasso wordt dan met ingang van de eerstvolgende termijn betaling gestaakt.
8. Tijdens de duur van de opleiding kunt u altijd bij ons terecht om over uw vorderingen te praten. Voor privé consulten en privé vragen kunt u een afspraak maken, dit doen wij niet tijdens lestijd en ook niet tussendoor in de pauze.
9. Indien u voortijdig stopt met een opleiding dan bent u verplicht de totale opleidinggelden te voldoen.
10. Wij behoudens ons het recht om studenten die zich misdragen de lessen te ontzeggen. Dit neemt niet weg dat de betalingsverplichting ingaat op het moment van ontvangst van het inschrijfformulier, mondelinge overeenstemming, of door het digitaal verzenden van het inschrijfformulier.
11. Het MediumCollege kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of diefstal van spullen.
12. Het MediumCollege kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of emotionele schade.

Betalingsvoorwaarden:
De studiekosten treft u aan onderaan de informatie bij iedere workshop, training of beroepsopleiding op onze website.
De kosten en de betalingsmogelijkheden treft u aan op het formulier “betaling keuze”, welke u per e-mail ontvang na inschrijving.
Mochten er problemen zijn waardoor u de betalingsverplichting niet of niet tijdig kunt voldoen dan vragen wij u om contact op te nemen. Wij behouden het recht om studenten die zonder overleg niet betalen de lessen te ontzeggen. Dit neemt niet weg dat de betalingsverplichting ingaat op het moment van het ondertekenen van de studieovereenkomst of door mondelinge overeenstemming, of door het digitaal akkoord gaan en verzenden van de studieovereenkomst.

Algemene voorwaarden privé consulten

  1. De privé consulten worden gegeven in de praktijkruimte, waar voor koffie en thee gezorgd wordt. Indien u iets anders wilt drinken dan kunt u dat zelf verzorgen.
  2. 2.Vanuit uiterste zorgvuldigheid worden de consulten voorbereid en gegeven. Onder geen beding kunt u ons verantwoordelijk stellen voor teleurstellende resultaten of een negatieve belevenis (gevoelens) mocht het consult u niet brengen wat u ervan verwacht had. Er is geen restitutie van geld mogelijk.
  3. Vanuit integriteit en menselijkheid verwachten wij van u dat u tijdig (minimaal 24 uur van te voren) een afspraak netjes afzegt mocht u verhinderd zijn. Indien ik voor niets op u wacht zonder iets van u te horen, worden de totaal kosten van het consult bij u verhaald. U kunt ons bereiken via telefoonnummer: 06-40737094
  4. Restitutie van gelden is alleen mogelijk indien u aantoonbaar  door onverhoopte omstandigheden niet in staat bent om de afspraak tijdig te verzetten of af te zeggen.
  5. Mensen helpen en ondersteunen is ons vak, wij zullen uw telefoontjes en e-mail beantwoorden. Telefoontjes die ik ’s nachts of in het weekend ontvang, zullen niet beantwoord worden, mits het gaat om een zeer urgente kwestie.
  6. Het niet op tijd aanwezig zijn voor de afspraak kan resulteren in een korter consult in verband met overige afspraken. De afgesproken eindtijd wordt dan aangehouden. Restitutie of vermindering van het consult bedrag is dan niet mogelijk.

Betalingsvoorwaarden:
De kosten voor een privé consult bedragen 75,- voor circa 1,5 uur. De kosten van het consult mag u vooraf per bank overmaken of contant voldoen na het consult.