Blok 7
Leer der Mysteriën – Basis

Het leven is magisch. Magie betekent het werken met geprogrammeerde energie. Gedachtekracht, bewegingskracht en spreekkracht, ons creërend vermogen is enorm groot. Wij zijn ons niet altijd bewust van deze krachten. Daarom spreken wij ook wel over bewuste en onbewuste magie. Als je op één dag drie keer tegen een ander zegt; “Wat zie jij er beroerd uit, ben je ziek?” dan is de kans heel groot dat deze persoon ziek naar huis gaat. Onze gedachte bepalen ons levensgeluk. Als je één
dag je schouders en hoofd laat hangen dan voel je jezelf minder goed, dan wanneer je rechtop loopt.

Het beoefenen van Magie is van oudsher vanuit vele culturen heel gewoon. Wij werken met name vanuit de Keltische en oud Europese stromingen, zoals deze werden onderwezen in de oude mysteriescholen. De magie van dit grondgebied. We belichten de geschiedenis, de overeenkomsten tussen  verschillende oude religies en tradities, de nieuwe geloven en hoe cultuur veranderd is.

Magie is voor veel mensen een zwaar beladen woord, zeker in combinatie met het woord rituelen. Iedere zondag naar de kerk gaan is een voorbeeld van een ritueel. Hoofdthema’s binnen deze 7 lesdagen zijn; de balans, oorzaak en gevolg, verantwoording, geduld, integriteit en ethiek. We leren zowel solidair als met gebundelde krachten onze Magie in te zetten ten gunste van een ander of een bevolkingsgroep. We eren alles dat leeft.

Binnen deze 7 modulen lesdagen worden Theorie en filosofie afgewisseld met praktijk.

De lesonderwerpen zijn:

Bewuste & onbewust magie – balans, oorzaak en gevolg -het ritme en de kracht van de natuur – De maan en natuurkrachten – Astrologie en magie – De leer der elementen, (aarde, water, lucht, vuur, ruimte/tijd) relikwieën – Windstreken – Het zout der aarde – Rituelen en elementaire magie (eigen power/kracht) – Book of Mirrors en Grimmoire – Spells – Beweging, houding, stem, klankkleur – Kruiden, geuren en kleuren – Inwijding