Blok 6
De Paragnost – De traveler – De ziener

De paragnost wordt ook wel de reiziger genoemd. Het lichaam blijft in het hier en nu, terwijl de geest reist, ter plekke rondkijkt en informatie mee terug neem. Dit wordt ook wel Astraal reizen genoemd. Vele woorden voor hetzelfde.

De betekenis van het woord. Para kan vertaald worden als “hiernaast”of voorbij” Het reizen naar de werelden hier voorbij of hiernaast. (parallel aan) Ook betekend Para de lucht. Het kunnen overzien. Het woord nost komt van het woord gnost dat betekend het weten of de kenner betekent. Samen gevat: het weten of kennen van de werelden hier voorbij, hiernaast.

Het element ruimte is één groot geheel, vol van tijd en afstand. Het is het element ruimte dat ons de tijd geeft om te leven en over afstanden te bewegen. Tijd is enorm groot, ieder moment, iedere seconde en tijd is wereldwijd verbonden, zoals alle elementen wereldwijd en universeel met elkaar verbonden zijn, als één organisme.

Met behulp van diverse oefeningen leren we reizen door de tijd en ruimte en in het moment te zijn waar we informatie over willen hebben, zowel in het verleden, het heden als de toekomst. We leren werken met tijdslijnen zodat het moment waar we naar toe reizen concreet benoemd kan worden met als doel het geven van houvast voor de toekomst. Door momenten uit het verleden, heden en de toekomst inzichtelijk te maken, wordt oorzaak en gevolg duidelijk. Het begrip voorspellen vraagt om theorie en filosofie. Onderwijs in ethiek, het nut, de zin en de onzin.

Het talent van de Traveler of de Paragnost werd in de Oude Keltische leer ook wel het talent van van de blik van de spiegel genoemd. Met behulp van spiegelende orakel middelen reizen we door de sluiers heen, tussen de spiegels door naar de tijden die geweest zijn of nog gaan komen.

Het brengen van healing is het doel. We brengen vertrouwen voor de toekomst, inzicht, de rode draad in het heden en als we het verleden healen, healen we ook de toekomst en andersom.