Blok 1
Eigen kracht / Power – Psychic – elemantair

De basis van de leer der Mysteriën is je eigen kracht leren kennen. Dit wordt ook wel elementair of het psychic werken genoemd. We leren onszelf steeds beter kennen, welke talenten zijn in basis aanwezig en kun je verder ontwikkelen.

Je kunt met je eigen kracht met de aanvulling van technieken leren (power opbouw) je omgeving steeds beter en concreter leren lezen. Het psychic of elementair lezen van mens, dier, huizen en voorwerpen. We leren om dit paranormaal te doen, zonder voorinformatie, zodat je bijvoorbeeld iemands leven en beleving leert zien. Met als doel het ondersteunen en helpen in de breedste zin van het woord. Het werken met je eigen krachten helpt je zelf te creëren en te inspireren.

Het is de basis van healing. Het doel van het psychic lezen is tenslotte het brengen van hulp, geruststelling en daarmee healing. Eén van de grootste behoefte van mensen is dat er iemand is die hen voor een groot gedeelte begrijpt. De intentie, de emoties, de ervaringen, de zorgen, de werkelijke behoefte.

In de lessen komen aan bod, meditatie, zelfontwikkeling, zelfbewust zijn, filosofie, theorie en een diversiteit aan oefeningen. Tevens werken we aan het geven van consulten, integriteit, woordkeuze, stemgeluid en consult opbouw. We delen kennis over  o.a. kleurenleer, de invloed van natuurkrachten, discipline in vrijheid, theorie en healing vanuit verschillende stromingen. De leer der mysterie loopt als een rode draad door de lesdagen.

Healen vanuit je eigen kracht;

Het healen dragen sommigen van nature bij zich, als een gift waar zij zich bewust van zijn. Anderen dragen het bij zich en ontdekken gedurende het leven steeds meer over dit mooie talent. Wij delen graag met u de kennis die u helpt om het talent  steeds meer te ontwikkelen. Wij werken als healers voor plant, mens en dier, huizen en grondgebied. Binnen het paranormale vakgebied werken we altijd als healers, ten dienste van de zielen met en zonder lichaam. Wij gaan er vanuit dat alles bezield is. Het leren lezen van de ander en zo zien waar oude patronen het lichamelijk en/of het emotionele gedeelte hinderen, of last bezorgen. Het psychic healen wordt ook wel magnetiseren of strijken genoemd.

Des te groter onze kennis, des te meer wij voor de ander en onszelf kunnen betekenen.

Bij alles wat we zelf kunnen hoeven we geen hulp in te schakelen. Als er meer ondersteuning nodig is dan gaan we over naar het Mediumschap en werken we samen met ons gidsenteam en of voorouders.