Algemene voorwaarden opleidingen, workshops en lessen

 1. Vanuit uiterste zorgvuldigheid worden de lessen voorbereid en gegeven. Onder geen beding kunt u ons verantwoordelijk stellen voor teleurstellende resultaten of een negatieve belevenis (gevoelens) mocht de opleiding u niet brengen wat u ervan verwacht had. Er is geen restitutie van geld mogelijk.
 2. Restitutie van gelden is alleen mogelijk indien u aantoonbaar langdurig ziek bent. De aanbetaling (groot 225,-) en de reeds gevolgde lessen worden in mindering gebracht op het te restitueren bedrag. Bent u door ziekte of andere onverhoopte omstandigheden niet in staat om lessen te volgen dan kunt u de gemiste lesdagen (maximaal 2 lesdagen) in het lesseizoen daaropvolgend inhalen mits de desbetreffende opleiding dat seizoen van start gaat.
 3. De docent (en) heeft het recht bij ziekte de lessen te verschuiven dan wel in te halen of over te dragen aan een collega. Dit alleen in geval van overmacht.
 4. Het MediumCollege behoudt zich het recht voor, om van leslocatie of lesruimte te veranderen gedurende een workshop of opleiding.
 5. Indien u verhinderd bent of een les niet kunt bijwonen dan vragen wij u ons te informeren per sms bericht zodat wij tijdig en indien nodig de lesinhoud kunnen aanpassen. U kunt ons bereiken via telefoonnummer: 06-40737094 Wij doen onze uiterste best om u de gemiste les op een ander tijdstip te laten inhalen. Mocht dat niet lukken dan is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk.
 6. Tijdens de duur van de opleiding kunt u altijd bij ons terecht om over uw vorderingen of andere zaken te praten. Wel willen wij u vragen dit niet tijdens de lessen te doen maar even een aparte afspraak te maken. Voor privé consulten en privé vragen kunt u een aparte afspraak maken.
 7. Indien u voortijdig stopt met een opleiding dan bent u wel verplicht de totale opleidingsgelden te voldoen.

Betalingsvoorwaarden:
De betalingscondities vindt u omschreven bij iedere opleiding. De betalingscondities bestaan uit een aanbetaling om uw plaats te garanderen bij inschrijving en het voldoen van het lesgeld voor de opleiding waarvoor u zich heeft ingeschreven. Het lesgeld dient binnen de afgesproken termijnen te zijn voldaan.

Mochten er problemen zijn waardoor u de betalingsverplichting niet of niet tijdig kunt voldoen dan vragen wij u om contact op te nemen. Wij behouden het recht om studenten die zonder overleg niet betalen de lessen te ontzeggen. Dit neemt niet weg dat de betalingsverplichting ingaat op het moment van het ondertekenen van de studieovereenkomst of door mondelinge overeenstemming, of door het digitaal akkoord gaan en verzenden van de studieovereenkomst.

Algemene voorwaarden privé consulten

 1. De privé consulten worden gegeven in de praktijkruimte, waar voor koffie en thee gezorgd wordt. Indien u iets anders wilt drinken dan kunt u dat zelf verzorgen.

2.Vanuit uiterste zorgvuldigheid worden de consulten voorbereid en gegeven. Onder geen beding kunt u ons verantwoordelijk stellen voor teleurstellende resultaten of een negatieve belevenis (gevoelens) mocht het consult u niet brengen wat u ervan verwacht had. Er is geen restitutie van geld mogelijk.

 1. Vanuit integriteit en menselijkheid verwachten wij van u dat u tijdig (minimaal 24 uur van te voren) een afspraak netjes afzegt mocht u verhinderd zijn. Indien ik voor niets op u wacht zonder iets van u te horen, worden de totaal kosten van het consult bij u verhaald. U kunt ons bereiken via telefoonnummer: 06-40737094
 2. Restitutie van gelden is alleen mogelijk indien u aantoonbaar  door onverhoopte omstandigheden niet in staat bent om de afspraak tijdig te verzetten of af te zeggen.
 3. Mensen helpen en ondersteunen is ons vak, wij zullen uw telefoontjes en e-mail beantwoorden. Telefoontjes die ik ’s nachts of in het weekend ontvang, zullen niet beantwoord worden, mits het gaat om een zeer urgente kwestie.
 4. Het niet op tijd aanwezig zijn voor de afspraak kan resulteren in een korter consult in verband met overige afspraken. De afgesproken eindtijd wordt dan aangehouden. Restitutie of vermindering van het consult bedrag is dan niet mogelijk.

Betalingsvoorwaarden:
De kosten voor een privé consult bedragen 65,- voor circa 1,5 uur. De kosten van het consult mag u vooraf per bank overmaken of contant voldoen na het consult.