Privacy Verklaring

Bedrijfsnaam; MediumCollege – Postadres: Bunschotenmeen 11
3844 HE Harderwijk – KvK: 08200359 – T 0031-640737094
E informatie@mediumcollege.nl

  1. Persoons- gegevens.

Het MediumCollege vraagt aan haar studenten bij inschrijving contact gegevens te verstrekken te weten; Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer e-mail adres, bankrekeningnummer en geboortedatum.

1a.  Doel persoonsgegevens;

Deze gegevens worden door ons in onze administratie opgenomen om contact met studenten te kunnen onderhouden gedurende de studie periode. Tevens worden naam en bankgegevens opgenomen in de boekhouding. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de afhandeling en administratie van betalingen voor onze diensten.

1b. Bewaar termijn persoonlijke gegevens;

De gegevens van studenten worden gekoppeld aan factuurnummers en deze gegevens worden maximaal 10 jaar bewaard in de boekhouding, zoals dat wordt voorgeschreven door de belastingwet.

1c. Uw gegevens worden gedeeld met;

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, mits u toestemming geeft, dan worden uw naam, telefoonnummer en e-mail adres gedeeld met andere studenten ten behoeven van studieprojecten.

1d. Persoonlijke gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;

U kunt ten alle tijden de persoonsgegevens die wij in onze administratie verwerkt hebben opvragen en wijzigen. Uw naam en bankrekeningnummer worden 10 jaar bewaard, deze zijn gekoppeld aan onze financiële administratie. Deze kunnen wij niet verwijderen omdat wij verplicht zijn onze financiële administratie te minsten 10 jaar te bewaren.

1E. Identiteitsbewijs;

Voordat wij een wijziging of verzoek om inzage doorvoeren nemen wij telefonisch contact met u op om te verifiëren of u zelf degene bent die vraagt om inzage of wijziging van de persoonsgegevens.  Ontvangen wij uw verzoek per e-mail of post en bent u telefonisch niet bereikbaar dan verzoeken wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen de termijn van 1 maand.

 

  1. Websites – facebook

Het MediumCollege registreert geen IP adressen van bezoekers van onze website en registreert ook geen ip adressen van mensen die via ons contactformulier of inschrijfformulier gegevens aan ons verstrekken.

2a. Gegevens Website bezoekers;

Het MediumCollege houd geen bestanden bij van de bezoekers van de website en wij gebruiken geen Google Analystics om bij te houden wie onze website bezoeken. Wel bekijken wij het aantal bezoekers van de website. Deze gegevens worden niet geregistreerd of bewaard.

2b. Foto en Filmmateriaal op de websites, facebook, tv en internet tv:

Het MediumCollege behoud zich het recht om foto-, film- en geluidsopnames te maken van demonstraties Mediumschap en Paranormale tv en of internet tv programma’s. MP3 Productions is onderdeel van het MediumCollege en zal over het algemeen de foto-, film- en geluidsopnames uitvoeren. Voor aanvang van de opnames zal duidelijk gecommuniceerd worden wanneer deze opnames gemaakt worden, zodat bezoekers, studenten en deelnemers aan deze evenementen van te voren weten dat er foto-, film-, en geluidsopnames gemaakt worden. Mochten er mensen zijn die hier bezwaar tegen hebben, dan zal hen gevraagd worden het evenement niet te bezoeken of de ruimte te verlaten. Deze foto- en filmopnames hebben een informatief karakter. Het delen van kennis en passie en om mensen  te informeren, voor te lichting te geven over de Paranormale branche. Tevens worden deze opnames gebruikt voor reclame- en promotiedoeleinden. Dergelijke opnames worden dus niet gezien als persoonsgegevens. Er is daarom ook geen sprake van een beperkte bewaartermijn. Dit beeldmateriaal mag door het MediumCollege onverminderd gepubliceerd worden.

  1. Beveiliging van uw gegevens;

Het MediumCollege neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij worden geadviseerd en ondersteund door verschillende ICT adviseurs.

  1. Nieuwsbrief ;

Het MediumCollege verstrekt circa 6 keer per jaar een Nieuwsbrief. Deze wordt gedeeld per e-mail. Studenten ontvangen deze nieuwsbrief om hen op de hoogte te houden. Wij achten dit noodzakelijk voor de voortzetting van de studie. Niet studenten ontvangen de nieuwsbrief als zij zich specifiek hebben aangemeld om de nieuwsbrief te ontvangen. Aanmelden voor de nieuwsbrief is mogelijk via de website,  via een e-mail of door een telefonisch verzoek.

4a.       Afmelden voor de nieuwsbrief;

Afmelden voor onze nieuwsbrief kan door ons een e-mail te zenden met daarin het woord “afmelden”. U wordt dan per omgaande uitgeschreven voor de nieuwsbrief.

Het MediumCollege wil u er op wijzen dat het  mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons