Als uit de diepten van de Ziel,

de geest zich wendt tot ‘t wereld-zijn

en schoonheid openbloeit uit heel de

wijde ruimte,

dan dringt uit hemelverten

de levenskracht in ‘t mensenlichaam

en verenigt, machtig werkend,

het wezen van de geest met het menselijk zijn.

Rudolf Steiner